Het reglement van De Wierdense Kwis 2020

1. Algemeen

1.1  Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.dewierdensekwis.nl bedoeld.
1.2  De organisatie van De Wierdense Kwis, vanaf nu DWK, is in handen van de Stichting [naam].
1.3  Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers afzonderlijk. 

2. Teams 

2.1  Deelname aan DWK kan uitsluitend met teams van minimaal 8 personen en maximaal 12 personen.
2.2  Elk team benoemt één van de teamleden tot teamcaptain. Van de teamcaptain dient het telefoonnummer en het emailadres opgegeven te worden.  
2.3 Een captain mag geen thuiswonend gezinslid van de organisatie alsmede hun partners of samenwonenden zijn.
2.4  De teamcaptain van het team is woonachtig in Wierden en is minimaal 18 jaar.
2.5  De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
2.6  De werkplek van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres in de gemeente Wierden en alle teamleden worden geacht vanuit deze thuisbasis deel te nemen.  
2.7  Een team is gerechtigd tot deelname indien hun teamcaptain een schriftelijke of email bevestiging van inschrijving heeft ontvangen van de organisatie. 

3. Inschrijven 

3.1  Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen
3.2 Na overmaken van het inschrijfgeld is de deelname definitief.
3.3 Volgorde van inschrijving is bepalend voor deelname. Er is plaats voor max. 50 teams. Teams die op basis van dit maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst.
3.4  Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke) teamnaam op te geven.  
3.5  De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld wordt via bankoverschrijving voldaan bij de inschrijving via de website. Bij afzien van deelname, ongeacht op welk moment, volgt geen restitutie van het inschrijfgeld.  
3.6  Het inschrijfgeld voor dit jaar is € 30.00.

4. Deelnemen 

4.1  De organisatie stelt jaarlijks het kwisboek op waarin alle vragen en opdrachten voor DWK zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond. Er kunnen geen extra exemplaren van het vragenboek besteld worden.
4.2  De organisatie stelt jaarlijks de datum van de kwisavond van DWK vast.
4.3  Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisavond tijdig haar vragenboek ophaalt en daar ook weer tijdig ingevuld inlevert. Aanwezig in Zalencentrum Het Anker vanaf 18.45 uur, uitreiken kwisboek om 19.00 uur, inleveren voor 23.00 uur. Als tijd zullen wij de tijd welke teletekst NOS weergeeft hanteren. 
4.4  De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun kwisboek niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.
4.5  Teams worden geacht zelf het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ algemene vragen en de vragen over Wierden staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men het dorp in moet.  
4.6  Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar in de daarvoor bedoelde kaders te worden ingevuld. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd. Bij het niet op de juiste wijze inleveren kan diskwalificatie volgen.
4.7  Tussen het afhalen en weer inleveren van de vragenboeken zal er tussen de deelnemende teams geen contact plaatsvinden. 
4.8. Tijdens de de kwisavond en de daaropvolgende feestavond van DWK worden foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt op de website en social media van DWK. De makers van de beeldmaterialen vragen om uw toestemming bij het maken van de beelden. Mocht er onverhoopt toch een foto gepubliceerd zijn waar u op staat en u bent het daar niet mee eens, laat het ons dan weten.

5. Puntentoekenning, uitslag en prijzen 

5.1  De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisavond op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor de antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die van DWK deel uitmaken. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen of minder punten worden toegekend. Ook kunnen strafpunten in mindering worden gebracht, bijvoorbeeld als het boek niet op de juiste manier wordt ingeleverd.
5.2  Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten. Teams die hun vragenboek niet tijdig hebben ingeleverd worden niet in de kwisuitslag opgenomen.
5.3  Alle antwoorden op de vragen zullen direct na de feestavond op de website worden gepubliceerd. De uitslag is bindend en hier kan niet over worden gecorrespondeerd.
5.4  Jaarlijks bepaalt de organisatie een goed doel, hier wordt een deel van het prijzengeld aan geschonken.
5.5  De bekendmaking van de uitslag zal plaatsvinden tijdens de feestavond van DWK.
5.6  Ieder team mag voor 1 categorie de joker inzetten. Alle punten van deze categorie worden verdubbeld. De joker mag niet ingezet worden voor de categorie ‘bonusvragen’.

6. Tenslotte 

6.1  De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan DWK. Deelnemen aan DWK is dus geheel op eigen risico.
6.2  Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
6.3 Indien men het nodig acht om locaties in/om Wierden te bezoeken voor het beantwoorden van vragen of opdrachten zullen deze locaties alleen per fiets of te voet bereikt moeten worden. Als men dit op een andere manier doet zullen 50 strafpunten worden toegekend.
6.4 Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag.